Підписання даних сервісу «ЕТТН»

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

{url серверу} /api/ettn/eds/doc/xml/sign

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

company_uuid - ідентифікатор компанії

doc_uuid - ідентифікатор документа

trans_type - тип транзакції; можливі значення: «-3» - чернетка (вантажоодержувач); «-2» - чернетка (водій); «-1» - чернетка (вантажовідправник); «1» - відправлений; «2» - підтверджений вантажовідправником; «3» - підтверджений водієм; «4» - підтверджений вантажоодержувачем; «5» - підписаний вантажовідправником; «6» - підписаний водієм; «7» - підписаний вантажоодержувачем; «8» - відмінений вантажовідправником; «9» - відмінений водієм; «10» - відмінений вантажоодержувачем

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі в запиті передається підпис (в бінарному вигляді).

Увага

Підпис НЕ передається в BASE64 форматі!

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok).


Приклади

приклад тимчасово відсутній

У відповідь передається код сервера 200 (ok).