Отримання вкладення документа сервісу «ЕТТН»

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

{url серверу} /api/ettn/eds/doc/attachment

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

company_uuid - ідентифікатор компанії

doc_uuid - ідентифікатор документа

type - тип вкладення; можливі значення: «bytes» - вкладення в вигляді набору байтів, «list» - вкладення в json вигляді (XDocAttachment)

Опціональні url-параметри:

attach_id - ідентифікатор вкладення (використовується при type=bytes)

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передається вкладення документа сервісу «ЕТТН» (в вигляді набору байтів при type=bytes чи в json вигляді при type=list (об’єкт XDocAttachment)).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта XDocAttachment

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDocAttachment

id

long

id вкладення

docUUID

UUID

унікальний ідентифікатор документа

fileName

String

найменування файлу

createDate

long

дата створення вкладення; формат unix timestamp

type

String

тип вкладення

base64content

String

зміст вкладення в BASE64


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді для вкладення в вигляді набору байтів:

{
  приклад тимчасово відсутній
}

Приклад тіла відповіді для вкладення в json форматі:

{
  приклад тимчасово відсутній
}