Отримання фінальної версії е-ТТН (разом зі змінами, що були внесені актами)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/ettn/v2/eds/doc/body/final?company_uuid=0855e1ce-46ed-4995-83b6-356127b95226&doc_uuid=e64a304b-b0c0-454b-a361-5dc5d6987952

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

В тілі відповіді (json) передається фінальна версія е-ТТН (разом зі змінами, що були внесені актами). В залежності від етапу документообігу, на якому виконано метод у відповідь повертається документ е-ТТН в стані: Підписано Перевізником під час завантаження товару або Підписано Вантажоотримувачем або Підписано Перевізником під час вивантаження товару.


Приклад JSON відповіді