Отримання тіла документа сервісу «ЕТТН» в json форматі

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

{url серверу} /api/ettn/eds/doc/body

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

company_uuid - ідентифікатор компанії

doc_uuid - ідентифікатор документа

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передається тіло документа сервісу «ЕТТН» (об’єкт ETTN - для документа ЕТТН, TRANSHIPMENT - для документа «Акт перевантаження товарів», BOOKING - для документа «Заявка на транспортування», BOOKINGCONFIRMATION - для документа «Підтвердження транспортування»).


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді для «ЕТТН» документа в json форматі:

{
  приклад тимчасово відсутній
}

Приклад тіла відповіді для «Акта перевантаження товарів» документа в json форматі:

{
  приклад тимчасово відсутній
}

Приклад тіла відповіді для «Заявки на транспортування» документа в json форматі:

{
  приклад тимчасово відсутній
}

Приклад тіла відповіді для «Підтвердження транспортування» документа в json форматі:

{
  приклад тимчасово відсутній
}