Отримання даних співробіника компанії за назвою / містом / вулицею / кодом КОАТУУ

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

{url серверу} /api/oas/v2/company/employees/search

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

uuid - ідентифікатор компанії АБО edrpou - ЄДРПОУ компанії в довіднику якої здійснюється пошук. edrpou є пріоритетнішим параметром

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передаються список співробітників компанії (об’єкт Employee).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Employee

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Employee

uuid

UUID

ідентифікатор співробітника

userId

long

id користувача

lastName

String

прізвище співробітника

firstName

String

ім’я співробітника

middleName

String

по батькові співробітника

ipn

long

код ІПН співробітника

email

String

email співробітника

tel

String

номер телефону співробітника

identifiers

Map<Integer, String>

додаткові дані; контакти


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
  приклад тимчасово відсутній
}