Отримання даних підписантів документа сервісу «ЕТТН»

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

{url серверу} /api/ettn/eds/doc/signers

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

company_uuid - ідентифікатор компанії

doc_uuid - ідентифікатор документа

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передаються дані підписантів документа («ЕТТН» чи «Акт перевантаження товарів») (об’єкт EndUserSignInfo).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта EndUserSignInfo

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт EndUserSignInfo

EndUserOwnerInfo

EndUserOwnerInfo

об’єкт; дані власника сертифікату

EndUserTimeInfo

EndUserTimeInfo

об’єкт; дата підписання сертифікату

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта EndUserOwnerInfo

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт EndUserOwnerInfo

isFilled

boolean

відмітка про заповненість сертифікату

issuer

string

видавець сертифікату

issuerCN

string

назва видавця сертифікату

serial

string

серійний номер сертифікату

subject

string

загальна інформація про власника сертифікату

subjCN

string

ім’я власника сертифікату

subjOrg

string

організація власника сертифікату

subjOrgUnit

string

підрозділ власника сертифікату

subjTitle

string

посада власника сертифікату

subjState

string

регіон/область власника сертифікату

subjLocality

string

місцеперебування власника сертифікату

subjFullName

string

повне ім’я власника сертифікату

subjAddress

string

адреса власника сертифікату

subjPhone

string

номер телефону власника сертифікату

subjEMail

string

e-mail власника сертифікату

subjDNS

string

subjEDRPOUCode

string

код ЕДРПОУ власника сертифікату

subjDRFOCode

string

код ДРФО власника сертифікату

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта EndUserTimeInfo

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт EndUserTimeInfo

version

number

версія

isTimeAvail

boolean

присутність часу підписання

isTimeStamp

boolean

присутність мітки часу

time

Date

час підписання в форматі „Feb 10, 2020 2:07:42 PM“

isSignTimeStampAvail

boolean

присутність мітки часу підписання

signTimeStamp

Date

мітка часу підписання


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
  consignor: EndUserSignInfo[], carrier: EndUserSignInfo[], consignee: EndUserSignInfo[]
}