Отримання ланцюжка документів сервісу «ЕТТН» по id ланцюжка чи id документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

{url серверу} /api/ettn/eds/chain

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

company_uuid - ідентифікатор компанії

chain_uuid або doc_uuid - ідентифікатор ланцюжка або ідентифікатор документа відповідно

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передаються дані ланцюжка документів (об’єкт XChain).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта XChain

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XChain

id

long

ID шарда

uuid

UUID

UUID ланцюжка документів

packageID

long

ID пакета

type

XDocType_

об’єкт; тип документа

docsCount

int

кількість документів в ланцюжку

lastInDocID

long

id останнього вхідного документа в ланцюжку

lastOutDocID

long

id останнього вихідного документа в ланцюжку

partnerId

long

id роздрібної мережі

important

boolean

відмітка важливий документ

status

XChainStatus

об’єкт; статус пари документів у відправника і одержувача

visualStatus

int

номер іконки

archive

boolean

відмітка; Архівний документ чи ні

childs

List< XDoc >

масив об’єктів; дані документів/квитанцій

chainsInPackage

List<XChain>

масив об’єктів; дані пов’язаних ланцюжків

hash

String

хеш-значення, отримане в результаті обробки

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта XChainStatus

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XChainStatus

state

int

id статусу

title

String

статус

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта XDoc

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDoc

body

XDocBodyForms_

об’єкт; тіла документів

attachments

List<XDocAttachment_>

масив об’єктів; вкладення (може не використовуватися)

comments

XDocCommentsList_

об’єкт (в якому масив об’єктів); список коментарів

doc_id

long

id документа

doc_uuid

UUID

унікальний ідентифікатор документа/квитанції

uuidSender

String

унікальний ідентифікатор відправника

uuidReceiver

String

унікальний ідентифікатор одержувача

docNumber

String

номер документа

dateCreated

long

дата створення документа (unix timestamp)

dateChanged

long

дата останньої зміни документа (unix timestamp)

dateRead

long

дата прочитання документа (unix timestamp)

docDate

long

дата документа, зазначена в документі

chain_id

long

id ланцюжка документів

chain_uuid

UUID

унікальний ідентифікатор ланцюжка документів

family

int

сімейство (EDI / UZD)

hash

String

хеш-значення, отримане в результаті обробки

type

XDocType_

об’єкт; тип документа

status

XDocStatus_

об’єкт; статус пари документів у відправника і одержувача

exchange_status

String

сабстатус документа

is_archive

boolean

відмітка; Архівний документ чи ні

signInfo

XDocSignInfo_

об’єкт; дані про підписи

chain

XChain

объект; дані пов’язаних ланцюжків

extraFields

Map<String, String>

масив об’єктів; набір індексів (аналог індексних таблиць)

tags

List<XTag_>

масив об’єктів; прикріплені теги

statuses

List<XStatus_>

масив об’єктів; статуси обробки відправлених документів

multiExtraFields

Map<String, List<String>>

масив об’єктів; мультиіндекс. Приклад: {„key1“: [„val1“, „val2“], „key2“: [„val1“, „val2“]}. Використовується, наприклад для обробки передаваємого рядка => розбивка рядка за умовою => індексування кожного шматка


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
  приклад тимчасово відсутній
}