Видалення документів сервісу «ЕТТН» з «Чернеток»

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP PATCH

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

{url серверу} /api/ettn/eds/docs

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

company_uuid - ідентифікатор компанії

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі в json-тілі запиту передається масив ідентифікаторів документів (doc_uuid) сервісу «ЕТТН».

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok).


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


У відповідь передається код сервера 200 (ok).