Відправка документа сервісу «ЕТТН» з Чернеток

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP PATCH

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

{url серверу} /api/ettn/eds/doc/send

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

company_uuid - ідентифікатор компанії

doc_uuid - ідентифікатор документа

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передається код сервера 200 (ok).


Приклади

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).


У відповідь передається код сервера 200 (ok).