Створення вкладення до документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

POST

URL запиту

/api/ettn/eds/doc/attachment?doc_uuid=b48aae9a-003a-453f-a40d-46d90181cdc7&company_uuid=0855e1ce-46ed-4995-83b6-356127b95226&file_name=test.pdf&file_type=application/pdf

URL параметри

company_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор компанії

doc_uuid (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа

file_name (обов’язково) String - назва файлу-вкладення з розширенням

file_type (обов’язково) String - тип файлу-вкладення - application/pdf (може бути переданий файл лише в pdf форматі згідно MIME типізації )

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

REQUEST

JSON Body

В тілі запиту методу передається файл-вкладення в вигляді набору байтів

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).