Авторизація

Після підключення послуги для роботи з API, користувач отримує логін, пароль і api_key для авторизації. Авторизація API відбувається за допомогою передачі цих ключових параметрів в HTTP POST запиті:

  • email - рядок; логін користувача;

  • password - рядок, пароль користувача на платформі EDIN 2.0

Після авторизації відбувається передача в унікального ключа сесії «SID». В кожному наступному запиті (виклику методу) повинен бути присутнім HTTP-заголовок (Header) «Cookie», який для коректного виконання запитів повинен містити токен «SID» зі значенням, отриманим при авторизації.

Тривалість сесії при бездіяльності користувача становить 20 хвилин (мається на увазі, що ключ буде видалено через 20 хвилин, якщо користувач не буде активним (не буде відправляти HTTP запити)).

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

тіло HTTP запиту в форматі application/x-www-form-urlencoded

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/api/authorization/hash

Параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В тілі запиту передаються дані для авторизації:

  • email - рядок; логін користувача;

  • password - рядок, пароль користувача на платформі EDIN 2.0

RESPONSE

У відповідь в json-форматі передається «ключ сесії» (наприклад,``»SID»: «65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0»`` ), необхідний для подальшої роботи.


Приклади

Приклад тіла запиту:

email=EDSsender&password=12345

Приклад тіла відповіді в json-форматі:

{"SID": "65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0"}

Перевірки

Доступні методи для перевірки активності сесії та сервера:

Перевірка активності сервера (метод не потребує проходження авторизації):

Метод запиту

HTTP GET

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/ping

Підказка

Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка: curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/ping

Перевірка активності сесії:

Метод запиту

HTTP GET

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/api/auth_check

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації

Підказка

Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка: curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/auth_check“ -b „SID=65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0;“