Отримання списку ланцюжків документів сервісу «ЕТТН»

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

{url серверу} /api/ettn/eds/chains/search

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

company_uuid - ідентифікатор компанії

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі в json-тілі запиту передаються дані для фільтрації (об’єкт StorageQuery)

Таблиця 2 - Опис json-параметрів (фільтр) запиту методу API

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

Об’єкт StorageQuery

extraParams

List<ExtraQueryParameters>

масив об’єктів;

multiExtraParams

List<ExtraQueryParameters>

масив об’єктів;

type

О

List<XDocType>

масив об’єктів; список типів документів: 0 - всі типи, 1/2/3 … і більше - конкретний тип документа

statuses

О

List<Integer>

масив; список статусів (станів) документів, за якими буде відбуватися відбір: 0 - все 1 - open 2 - sent 3 - delivered 4 - inbox 5 - read 6 - error 7 - deleted

tags

List<Long>

масив; тег

exchangeStatus

Н

List<Integer>

масив; статус документообігу

docs

List<Long>

масив; документи

direction

О

Direction

об’єкт; напрямок документообігу; вказуються відправник, отримувач і зв’язок між ними в умовах відбору документів

limit

Н

Limitation

объект; фільтр відбору (налаштування виводу даних)

number

Н

String

номер документа

family

Н

int

сімейство (EDI / UZD); можливі значення: 1 - edi

partnerId

Long

id роздрібної мережі

chainHash

String

хеш-значення, отримане в результаті обробки ланцюжка

docHash

String

хеш-значення, отримане в результаті обробки документа

docDate

Н

DateTimeRange

об’єкт; дата зазначена в документі (в форматі UNIX-timestamp) з / по

docCreate

Н

DateTimeRange

об’єкт; дата створення документа (у форматі UNIX-timestamp) з / по

docRead

Н

DateTimeRange

об’єкт; дата прочитання документа (у форматі UNIX-timestamp) з / по

docChanged

Н

DateTimeRange

об’єкт; дата останньої зміни документа (у форматі UNIX-timestamp) з / по

archive

Boolean

відмітка наявності архівної ознаки документа

important

boolean

відмітка важливий документ

visible

boolean

відмітка видимості

loadBody

boolean

відмітка наявності тіла документа

loadComments

boolean

відмітка наявності коментарів до документа

loadStatuses

boolean

відмітка наявності статусів документа

loadTags

boolean

відмітка наявності тегів документа

loadChain

boolean

відмітка наявності ланцюжка документів

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта ExtraQueryParameters

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

Об’єкт ExtraQueryParameters

operator

enum (AND, OR)

type

О

enum (EQUALS, EQUALS_UUID, EQUALS_MD5, LIKE, MORE, MORE_EQ, LESS, LESS_EQ, IN)

fieldName

String

найменування параметру

value

String

id параметра

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта Direction

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

Об’єкт Direction

type

enum (EQ, OR, IN)

тип вибірки; можливі значення: » EQ » / » OR » / » IN » * EQ - відбираються тільки документи в яких збігаються зазначені і sender, і receiver; * OR - відбираються документи в яких збігаються АБО sender, АБО receiver; * IN - відбираються документи в яких sender або receiver один з тих, які вказані в масивах sender і receiver

sender

О/Н

List<String>

масив; відправники; GLN відправників - обов’язковий, але може бути порожнім якщо зазначений масив GLN одержувачів (receiver)

receiver

О/Н

List<String>

масив; одержувачі; GLN одержувачів - обов’язковий, але може бути порожнім якщо зазначений масив GLN відправників (sender)

Таблиця 5 - Опис параметрів об’єкта Limitation

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

Об’єкт Limitation

offset

Н

int

зміщення першого елемента списку щодо верхньої межі вибірки (за замовчуванням 0)

count

Н

int

ліміт вибірки (кількість)

Таблиця 6 - Опис параметрів об’єкта DateTimeRange

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

Об’єкт DateTimeRange

startTimestamp

long

початок часового діапазону

finishTimestamp

long

закінчення часового діапазону

Таблиця 7 - Опис параметрів об’єкта XDocType

Параметр

Тип

Формат

Опис

Об’єкт XDocType

опис_параметрів

type

int

id типу документа/квитанції

title

String

назва документа/квитанции

description

String

опис документа/квитанції (найменування кирилицею)

Таблиця 8 - Опис fieldName параметрів (объект ExtraQueryParameters)

id параметра

Найменування параметра

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис параметра

1

created_from

UUID

ідентифікатор документа або ланцюжка

2

is_signed

TINYINT

відмітка про підписання

3

encrypted

TINYINT

відмітка про шифрування

4

comdoc_reestr_id

INT

id факторингового Реєстру на підставі комерційного документа

5

comdoc_reestr_is_active

TINYINT

відмітка про активність факторингового договору

6

ftpex_file_name

VARCHAR

найменування файлу, відправленого по FTP

7

ftpex_file_date

INT

дата/час відправки документа по FTP

8

inv_date

INT

дата документа invrpt (Звіт про інвентаризацію)

9

inv_num

VARCHAR

номер документа invrpt (Звіт про інвентаризацію)

11

sub_doc_type_id

INT

id підтипу документа

12

sub_status_id

INT

id статусу документа (стан ланцюжка документів)

13

action

VARCHAR

статус документа за здійсненими діями користувача

14

buyer_uuid

VARCHAR

відправник документа

15

consignee_uuid

VARCHAR

вантажоодержувач

16

consignor_uuid

VARCHAR

вантажовідправник

17

customer_uuid

VARCHAR

покупець

18

performer_uuid

VARCHAR

виконавець

19

supplier_uuid

VARCHAR

постачальник

20

delivery_place_uuid

VARCHAR

місце доставки

21

contract_date

VARCHAR

дата договору

22

contract_number

VARCHAR

номер договору

23

delivery_date

M

INT

дата доставки

24

order_number

M

VARCHAR

номер замовлення

25

order_date

INT

дата замовлення

26

return_date

INT

дата повернення

27

summ

VARCHAR

сума з ПДВ

28

parent_chain_hash

MD5

хеш ланцюжка

29

period

VARCHAR

крайня дата підпису документа

31

trans_id

VARCHAR

id транзакції

32

ttn

VARCHAR

номер накладної

33

doc_start_date

VARCHAR

початок терміну підписання документа

34

doc_end_date

VARCHAR

закінчення терміну підписання документа

35

delivery_note_number

VARCHAR

номер накладної

42

contract_gln

VARCHAR

GLN місце доставки при товарному узгодженні (Agreem-> Comdoc)

43

doc_date

INT

дата з документа

44

delivery_agreement_number

VARCHAR

кількість узгоджень

45

delivery_agreement_date

INT

дата узгодження

46

varn

VARCHAR

ЮЗД id документа

47

other_info

TEXT

додаткові дані

48

sub_doc_date

INT

дата підтипу документа

49

sub_doc_number

VARCHAR

номер підтипу документа

50

doc_error

TEXT

помилка при роботі з документом

51

doc_info

TEXT

коментар до документа

52

old_doc_id

INT

id документа

53

sub_status_date

INT

дата статусу документа (стан ланцюжка документів)

54

from_doc_id

INT

порядковий номер документа в ланцюжку

56

doc_num

VARCHAR

номер документа

57

sender

VARCHAR

GLN відправника

58

recipient

VARCHAR

GLN одержувача

59

file_name

VARCHAR

найменування прикладаємого (вкладення) файлу

60

xml_hash

VARCHAR

хеш змісту документа

61

answer_doc_id

INT

id COMDOC документа відправленного у відповідь

80

identifier

VARCHAR

ідентифікатор документа в системі клієнта

82

compound_number

VARCHAR

складовий номер

85

doc_process

TINYINT

87

users

VARCHAR

88

basis_doc_subtype

INT

підтип документа-підстави

89

basis_doc_number

INT

номер документа-підстави

90

basis_doc_date

INT

дата документа-підстави

Таблиця 9 - Опис DocType параметрів (объект XDocType)

Тип

Назва

Опис (найменування кирилицею)

0

all

всі

1

invoice

Рахунок

2

orders

Замовлення

3

recadv

Повідомлення про прийом

4

desadv

Повідомлення про відвантаження

5

ordrsp

Підтвердження замовлення

6

pricat

Прайс-лист

10

declar

Податкова накладна

11

insdes

Інструкція з доставки

13

slsrpt

Звіт про продажі

14

invrpt

Звіт про інвентаризацію

15

coacsu

Акт звірки взаєморозрахунків

16

actset

Акт взаємозаліку

17

iftmin

Інструкція про транспортування

18

retann

Повідомлення про повернення

19

iftmbf

Замовлення транспортування

21

mscons

Звіт про надані послуги

25

retins

Інструкція з повернення

28

comdoc

Комерційний документ

29

declarj12

Коригування до податкової накладної

30

condra

Не структурований документ

42

iftmbc

Підтвердження замовлення транспортування

59

documentinvoice

Товарна накладна

67

doccorinvoice

doccorinvoice

75

waybill

Товарно-транспортна накладна (ТТН)

79

addbill

addbill

98

quotes

Додаток до Повідомлення про відвантаження

RESPONSE

У відповідь передається масив ланцюжків документів (об’єкт XChain).

Таблиця 10 - Опис параметрів об’єкта XChain

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XChain

id

long

ID шарда

uuid

UUID

UUID ланцюжка документів

packageID

long

ID пакета

type

XDocType

об’єкт; тип документа

docsCount

int

кількість документів в ланцюжку

lastInDocID

long

id останнього вхідного документа в ланцюжку

lastOutDocID

long

id останнього вихідного документа в ланцюжку

partnerId

long

id роздрібної мережі

important

boolean

відмітка важливий документ

status

XChainStatus

об’єкт; статус пари документів у відправника і одержувача

visualStatus

int

номер іконки

archive

boolean

відмітка; Архівний документ чи ні

childs

List< XDoc >

масив об’єктів; дані документів/квитанцій

chainsInPackage

List<XChain>

масив об’єктів; дані пов’язаних ланцюжків

hash

String

хеш-значення, отримане в результаті обробки

Таблиця 11 - Опис параметрів об’єкта XChainStatus

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XChainStatus

state

int

id статусу

title

String

статус


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
  приклад тимчасово відсутній
}