Інструкція по роботі з мережею Фоззі за схемою «Match Invoice» на веб-платформі EDI-Network


Вступ

Дана інструкція описує порядок формування документів для документотобігу із мережею Фоззі.

Дана інструкція описує порядок формування документів від постачальника «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) і «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) у відповідь на Замовлення по мережі Фоззі.

1. Формування вихідного документа «Підтвердження замовлення»(ORDRSP) у відповідь на Замовлення

Важливо!

Даний документ формується відразу після отримання замовлення від мережі.

Для того, що б знайти ваші Замовлення, натисніть на папку Вхідні.

Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі - Не прочитані, у другому - Фоззі, в третьому - тип документа Замовлення.

../_images/Rabota_s_Fozzy_001.png

Для відкриття вхідного документа натисніть на нього.

../_images/Rabota_s_Fozzy_002.png

У відкритому документі виберіть СформуватиПідтвердження замовлення.

../_images/Rabota_s_Fozzy_003.png

У відкритому вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * є обов’язковими для заповнення. Інформація про Покупця, Постачальника та Місце доставки автоматично заповниться із Замовлення.

../_images/Rabota_s_Fozzy_004.png
 1. Номер - може збігатися з номером замовлення.

 2. Дата - дата підтвердження, автоматично вказується поточна дата.

 3. Дата замовлення автоматично переноситься з замовлення.

 4. Узгоджена дата поставки - дата фактичного постачання товару по даному замовленню, переноситься автоматично з замовлення (в разі, якщо з мережею узгоджений перенесення на іншу дату, її потрібно змінити).

Нижче на сторінці створеного документу знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість. Зверніть увагу, що у табличній частині з позиціями немає цін:

../_images/Rabota_s_Fozzy_005.png

Інформація по позиціям, автоматично переноситься із Замовлення:

 1. Номер - номер позиції

 2. Найменування - назва позиції іх товарного довідника

 3. Штрихкод - штрихкод товарної позиції, полегшує пошук, переноситься автоматично з замовлення

 4. Замовлено- кількість автоматично переноситься з замовлення.

 5. Мінімальна кількість замовлення автоматично переноситься з замовлення

 6. Підтверджено - фактична підтверджена кількість, що буде доставлена

 7. Дії - вибираються зі списку в залежності від ситуації: Буде доставлено, Зміна кількості, або Відмовлено.

Для відправки документа натискаємо на кнопку Зберегти, внесені зміни вступають в силу, а потім - Відправити.

../_images/Rabota_s_Fozzy_006.png

2. Формування вихідного документа «Повідомлення про відвантаження»(DESADV)

Розглянемо формування «Повідомлення про відвантаження» на підставі вихідного документа «Підтвердження замовлення».

Перейдіть в розділ Вихідні, у виберіть другому фільтрі - Фоззі, в третьому - тип документа Підтвердження замовлення.

У відкритому документі натисніть СформуватиПовідомлення про відвантаження.

У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних даних документа, деякі поля заповняться із Замовлення. Всі поля, позначені червоною зірочкою * обов’язкові до заповнення.

../_images/Rabota_s_Fozzy_007.png
 1. Номер - номер повідомлення про відвантаження по даному замовленню (Автоматично встановлюється номер замовлення)

 2. Дата - дата повідомлення про відвантаження, автоматично встановлюється поточна дата

 3. Дата доставки - дата фактичної доставки по даному замовленню. Переноситься автоматично з замовлення. Якщо з мережею узгоджений перенесення на інший день, дату необхідно змінити, але не раніше дати формування докмента

 4. № накладної - можливо вказати номер Видаткової Накладної по даному замовленню, або свій внутрішній номер

 5. Дата накладної - дата Видаткової Накладної

 6. Порядковий номер Повідомлення про відвантаження - на кожну одиницю транспорту потрібно своє повідомлення з порядковиим номером (якщо № авто=1, то повідомлення=1)

 7. Загальна кількість Повідомлень про відвантаження на замовлення - на кожну одиницю транспорту потрібно своє повідомлення, у цьому полі необхідно вказати їх загальку кількість(кількість авто = кількості повідомлень)

 8. № замовлення автоматично переноситься з замовлення

 9. Дата замовлення автоматично переноситься з замовлення

Важливо!

У разі створення декількох автомобілів з вантажем на одне замовлення, необхідно на кожну машину сформувати повідомлення про відвантаження.

Нижче на сторінці сформованого документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, їх кількість а також ціна, ставка ПДВ та інша інформація що заповниться із Товарного довідника.

../_images/Rabota_s_Fozzy_008.png

Поставляєма кількість - кількість що поставляється в одиниці транспорту (в авто), значення повинно дорівнювати замовленому. В даному розділі необхідно вказати кількість тов.позицій, яка поставляється, що відповідає тій кількості, що у вас відправленно у одному авто.

 1. Поставляєма кількість - кількість що поставляється в одиниці транспорту

 2. Одиниці виміру - одиниці вимірювання кількості

 3. Ціна - ціна за позицію

 4. Всього без ПДВ - сумма по позиціям

 5. Ставка ПДВ - виберіть % ставки із списку

Для відправлення документа натискаємо на кнопку Зберегти, після чого всі внесені зміни вступають в силу, а потім - Відправити:

../_images/Rabota_s_Fozzy_009.png

Важливо!

Різниця між вказаною кількістю товару в повідомленні про відвантаження та фактично прийнятою кількістю, зазначається в Акті невідповідності від мережі.

3. Формування документа «Інструкція з транспортування» (IFTMIN)

Важливо!

У разі створення декількох «Повідомленнь про відвантаження»(DESADV), необхідно на кожне сформувати свою Інструкцію з транспортування» (IFTMIN).

Створення документа відбувається на підставі «Замовлення».

Перейдіть в розділ «Вхідні», для зручності пошуку виберіть в фільтрі необхідну мережу і тип документа «Замовлення».

../_images/formirovanie_dokumenta_Instrukcija_po_transportirovke_IFTMIN_na_platforme_01.png

У відкритому документі, натисніть кнопку «Сформувати» і виберіть зі списку документ «Інструкція з транспортування».

../_images/formirovanie_dokumenta_Instrukcija_po_transportirovke_IFTMIN_na_platforme_02.png

У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * обов’язкові для заповнення.

 1. Номер документа повинен бути наступного формату X_Y, де:

 • Х - це порядковий номер машини, на поставку (порядковий № Повідомлення про відвантаження)

 • Y - це загальна кількість машин, на поставку (загальна кількість Повідомлень про відвантаження)

Важливо, для кожної машини на поставку в один день повинен бути індивідуальний номер машини. Дві машини з однаковим номером машини будуть групуватися в одну.

Мінімальна к-ть 1, Максимальна - 99. Х повинен бути менше або рівним Y. Наприклад: 2_5

 1. Дата - фактична дата відправки поставки

 2. Номер замовлення - підтягується автоматично із замовлення

 3. Фактична кількість палет - кількість палет, що відвантажується в вантажний транспорт

 4. Максимальна кількість палет - максимальна місткість палет (вантажний транспорт)

 5. Вантажопідйомність - маса вантажу, на перевезення якого розрахований транспортний засіб

../_images/formirovanie_dokumenta_Instrukcija_po_transportirovke_IFTMIN_na_platforme_03.png

Для відправлення документа натискаємо на кнопку Зберегти, після чого всі внесені зміни вступають в силу, а потім - Відправити:

retail/pics_robota_s_Fozzy_EDI-N_2.0/pics_robota_s_Fozzy_06.png ../_images/formirovanie_dokumenta_Instrukcija_po_transportirovke_IFTMIN_na_platforme_04.png

Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення і Повідомленням про відвантаження.

4 Обробка відповіді від мережі Фоззі

Мережа у відповідь на «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) може відправити «Повідомлення про прийом» (RECADV) в якості остаточного підтвердження поставки або «Акт невідповідності» (COMDOC 009) в разі виникнення кількісних чи цінових товарних розбіжностей.

4.1 Обробка вхідного документа «Повідомлення про прийом» (RECADV)

Даний документ інформує про кількість отриманих товарних позицій і містить фактичну кількість прийнятого товару.

Перед закриттям поставки потрібно звірити вірність вказаних позицій: кількість та номенклатуру прийнятих позицій, ціну з ПДВ та без ПДВ, одиниці виміру;

У журналі документів, а також в самому документі, червоним буде виділено попередження Поставка потребує закриття

../_images/Rabota_s_Fozzy_103.png

Для завершення документообігу по данній поставці, необхідно натиснути кнопку «Завершити документообіг».

../_images/Rabota_s_Fozzy_104.png

4.2 Обробка вхідного документа «Акт невідповідності» (COMDOC 009)

У випадку розходження між відправленною і фактично прийнятою кількістю товару чи виникненням цінової розбіжності – мережа надсилає Вам «Акт невідповідності» (COMDOC 009)

../_images/Rabota_s_Fozzy_101.png

У вхідному документі будуть зазначені кількісні чи цінові розбіжності по кожному товару та причина невідповідності.

../_images/Rabota_s_Fozzy_102.png

Після ознайомлення з документом необхідно повторно відправити «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) з правками кількості/ціни згідно розбіжностей вказаних в «Акті невідповідності» (COMDOC 009) мережі Фоззі.

Увага

В «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) потрібно вносити правки лише згідно вказаних розбіжностей в «Акті невідповідності» (COMDOC 009). В іншому документ DESADV повинен бути ідентичним до попередньо відправленого (детально в розділі 2).

У відповідь на відправлений відредагований документ «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) повинен надійти документ «Повідомлення про прийом» (RECADV), котрий необхідно буде «закрити» (детально в розділі 4.1).


Контакти

Служба сервісної підтримки: support@edin.ua