Отримання переліку GLN номерів, які пов’язані із заданою роздрібною мережею

Для роботи з цим методом користувач повинен бути `авторизованим <https://wiki.edi-n.com/ru/latest/integration_2_0/API/Authorization.html`__ .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/retailer/identificators?retailer_id=11

Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода)

У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

retailer_id - число; ідентифікатор роздрібної мережі (з попередніх методів)

Підказка

Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:

curl -X GET „/api/oas/retailer/identificators?retailer_id=11“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“

Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html


JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді


REQUEST


У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).


RESPONSE


Відповідь: масив об’єктів даних про контрагентів

Таблиця 1 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Identificator

guid

String

GUID організації

taxNum

String

Податковий ідентифікаційний номер; рядок 50 символів

ndsNum

String

№ свідоцтва ПДВ; рядок 50 символів

manager

String

ПІБ менеджера; рядок 100 символів

accountant

String

ПІБ бухгалтера; рядок 100 символів

id

long

ID користувача

gln

String

GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем?; рядок 13 символів

companyId

long

id аккаунта; число

retailerId

long

id мережі (ритейлера); число

name

String

назва організації; рядок 100 символів

companyType

String

форма власності; рядок 5 символів; jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа

companyInn

String

код ІПН компанії; рядок 50 символів

companyKpp

String

код ЄДРПОУ/КПП; рядок 50 символів

companyOgrn

String

Основний Державний Реєстраційний Номер; рядок 15 символів

companyTaxDepartmentID

String

ідентифікатор відділення податкової інспекції

dirLastName

String

прізвище директора; рядок 150 символів

dirFirstName

String

ім’я директора; рядок 150 символів

apartment

String

квартира; рядок 20 символів

zip

String

поштовий індекс; рядок 20 символів

city

String

місто; рядок 50 символів

street

String

назва вулиці; рядок 100 символів

regionCode

String

код регіону; рядок 3 символу

bankName

String

назва банку; рядок 100 символів

bankMfo

String

МФО банку, код-реквізит банку

phone

String

№ телефону; рядок 50 символів

bankAccount

String

розрахунковий рахунок банку; рядок 50 символів

otherInfo

String

коментарі

email

String

E-mail; рядок 255 символів

metroCode

String

код точки доставки; рядок 20 символів

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Account)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Account

accountId

long

ID аккаунта

companyId

long

ID компанії

company

Company

об’єкт; дані про компанію

mfo

String

МФО банку

paymentAccount

String

розрахунковий рахунок

tariffId

int

ID тарифу

fullName

String

ПІП користувача

phone

String

телефон

email

String

Email

dirPosition

String

посада директора

activityBase

String

підстава діяльності

isIndivOffer

int

відмітка про наявність індивідуального договору; 0 - нет, 1 - есть

adminAccountId

long

ID аккаунта в Адмінці

addInfo

String

додаткова інформація

whiteList

List<String>

масив; список білих ip адрес

decryptType

int

тип розшифровки; 1 - WEB; 2 - Cryptex

cryptexServer

String

адреса cryptex-сервера на стороні клієнта

status

int

статус; 0 - заблокований; 1 - активний

accountInfo

AccountInfo_

об’єкт; додаткова інформація про аккаунт

adminAccount

AdminAccount_

об’єкт; данні по аккаунту в Адмінці

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта Company)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Company

id

long

id компанії; число

account

Account

об’єкт; дані аккаунта

name

String

повне найменування організації або ПІБ індивідуального підприємця

ownership

String

форма власності; рядок 5 символів; jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа

edrpou

String

код ЄДРПОУ/КПП; рядок 50 символів

inn

String

код ІПН; рядок 50 символів

mail

String

пошта

phone

String

№ телефону; рядок 50 символів

ndsNumber

String

№ свідоцтва ПДВ; рядок 50 символів

bankAccount

String

розрахунковий рахунок банку; рядок 50 символів

bankName

String

назва банку; рядок 100 символів

bankMfo

String

МФО банку, код-реквізит банку

bankAddress

String

адреса банку; рядок 150 символів

users

List<User>

масив об’єктів;

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта User)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт User

id

long

id користувача; число

accountId

long

id аккаунта

login

String

логін користувача; рядок 50 символів

stringEmails

String

E-mail; рядок 255 символів

emails

List<String>

масив адрес E-mail

blocked

int

відмітка про блокування; число; 0 - немає, 1 - так

allowFTP

int

відмітка доступу до FTP; число; 0 - немає, 1 - так

autoSending

boolean

автоотправка; число; 0 - Ні, 1 - Так (документи автоматично відправляються при перенесенні документа для відправки в папку outbox)

statusFile

int

створення статус-файлів; число; 0 - Ні, 1 - Так, 2 - Так, про доставку, 3 - Так, про прочитання

isAdmin

boolean

відмітка, чи є користувач адміністратором в управлінні користувачами; число; 0 - немає, 1 - так


Приклади


При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді (json):

[
  {
    "guid": {},
    "id": 82208,
    "gln": "5790000017089",
    "companyId": 19,
    "retailerId": 16404,
    "name": "ECCO - EDITEL",
    "companyInn": "№",
    "companyKpp": "№",
    "city": "№",
    "street": "№",
    "account": {
      "platform": "EVO",
      "id": 19,
      "name": "eXite-Ukraine",
      "ownership": "ФОП",
      "inn": "-",
      "kpp": "#",
      "mail": "[email protected]",
      "phone": "1111111111",
      "ndsNumber": "#",
      "bankAccount": "#",
      "bankName": "#",
      "bankMfo": "#",
      "bankAddress": "#",
      "identificators": [],
      "companies": [],
      "users": []
    }
  },
  {
    "guid": {},
    "manager": "#",
    "id": 126701,
    "gln": "5790000833054",
    "companyId": 19,
    "retailerId": 16404,
    "name": "ECCO - EDITEL SUPPLIER",
    "companyInn": "#",
    "companyKpp": "#",
    "zip": "#",
    "city": "#",
    "street": "#",
    "phone": "#",
    "account": {
      "platform": "EVO",
      "id": 19,
      "name": "eXite-Ukraine",
      "ownership": "ФОП",
      "inn": "-",
      "kpp": "#",
      "mail": "[email protected]",
      "phone": "1111111111",
      "ndsNumber": "#",
      "bankAccount": "#",
      "bankName": "#",
      "bankMfo": "#",
      "bankAddress": "#",
      "identificators": [],
      "companies": [],
      "users": []
    }
  }
]