Отримання інформації по авторизованому користувачеві

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

За допомогою метода api/oas/user можливо отримати інформацію про користувача, наприклад ID користувача, ID аккаунта, логін, чи має користувач «права адміністратора» (true / false), дані про платформу і інші ідентифікатори.

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/user

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації

Підказка

Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:

curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/user“ -b „SID=65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0;“

Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html


JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді


REQUEST


У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).


RESPONSE


Таблиця 4 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт User

id

long

id користувача; число

accountId

long

id аккаунта

login

String

логін користувача; рядок 50 символів

stringEmails

String

E-mail; рядок 255 символів

emails

List<String>

масив адрес E-mail

blocked

int

відмітка про блокування; число; 0 - немає, 1 - так

allowFTP

int

відмітка доступу до FTP; число; 0 - немає, 1 - так

autoSending

boolean

автоотправка; число; 0 - Ні, 1 - Так (документи автоматично відправляються при перенесенні документа для відправки в папку outbox)

statusFile

int

створення статус-файлів; число; 0 - Ні, 1 - Так, 2 - Так, про доставку, 3 - Так, про прочитання

isAdmin

boolean

відмітка, чи є користувач адміністратором в управлінні користувачами; число; 0 - немає, 1 - так


Приклади


При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді (json):

{
 "id": 5020571,
 "accountId": 29824,
 "login": "uaEDSsender",
 "stringEmails": "[email protected]",
 "emails": [
  "[email protected]"
 ],
 "blocked": 0,
 "allowFTP": 1,
 "autoSending": true,
 "statusFile": 1,
 "isAdmin": false,
 "account": {
  "platform": "EVO",
  "id": 29824,
  "name": "Test_EDS1",
  "ownership": "#",
  "inn": "1010101010",
  "kpp": "100000001",
  "mail": "[email protected]",
  "phone": "12345678901",
  "ndsNumber": "#",
  "bankAccount": "#",
  "bankName": "#",
  "bankMfo": "#",
  "bankAddress": "#",
  "identificators": [

  ],
  "companies": [

  ],
  "users": [

  ]
 },
 "identificators": [
  {
   "guid": {

   },
   "manager": "#",
   "id": 133187,
   "gln": "9864065702429",
   "companyId": 29824,
   "retailerId": 0,
   "name": "EDS_1",
   "companyType": "jur",
   "companyInn": "1010101010",
   "companyKpp": "90000031",
   "zip": "112233",
   "city": "г. Львов",
   "street": "ул. Хмурится, 6",
   "phone": "#",
   "otherInfo": "[]",
   "account": {
    "platform": "EVO",
    "id": 29824,
    "name": "Test_EDS1",
    "ownership": "#",
    "inn": "1010101010",
    "kpp": "100000001",
    "mail": "[email protected]",
    "phone": "12345678901",
    "ndsNumber": "#",
    "bankAccount": "#",
    "bankName": "#",
    "bankMfo": "#",
    "bankAddress": "#",
    "identificators": [

    ],
    "companies": [

    ],
    "users": [

    ]
   }
  }
 ]
}