Отримання переліку доступних одиниць виміру

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод api/oas/units дозволяє відобразити довідник одиниць виміру.

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/units

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації

Підказка

Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:

curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/units“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“

Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html


JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді


REQUEST


У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).


RESPONSE


Відповідь: масив об’єктів даних про доступні одиницях вимірювань

Таблиця 4 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API

Параметр

Формат

Опис

id

long

ідентифікатор одиниці виміру

name

String

найменування

nameOKEI

String

найменування згідно державного класифікатора

shortNameOKEI

String

сокращение згідно державного класифікатора

OKEI

String

код державного класифікатора

KSPOVO

String

код КСПОВО


Приклади


При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді (json):

[
{
  "id": 1,
  "name": "GRM",
  "nameOKEI": "Грамм",
  "shortNameOKEI": "г",
  "OKEI": "163",
  "KSPOVO": "0303"
},
{
  "id": 2,
  "name": "KGM",
  "nameOKEI": "Килограмм",
  "shortNameOKEI": "кг",
  "OKEI": "166",
  "KSPOVO": "0301"
},
{
  "id": 3,
  "name": "LTR",
  "nameOKEI": "Литр",
  "shortNameOKEI": "л",
  "OKEI": "112",
  "KSPOVO": "0138"
},
...
{
  "id": 45,
  "name": "OD",
  "nameOKEI": "Единица (продукции)",
  "shortNameOKEI": "од",
  "KSPOVO": "2431"
}
]