Отримання переліку роздрібних мереж, які пов’язані із заданим GLN

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

За допомогою методу api/oas/retailers можливо отримати перелік всіх роздрібних мереж-контрагентів користувача.

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/retailers?gln=9864065702429

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта

Підказка

Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:

curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/retailers?gln=9864065702429“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“

Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html


JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді


REQUEST


У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).


RESPONSE


Відповідь: масив об’єктів даних про роздрібні мережі

Таблиця 4 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API

Параметр

Формат

Опис

id

long

ідентифікатор роздрібної мережі

name

String

найменування роздрібної мережі

gln

String

GLN роздрібної мережі

aliasName

String

брендування роздрібної мережі

type

String

тип/ознака роздрібної мережі (type=1)


Приклади


При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді (json):

[
{
  "id": 9,
  "name": "АТБ-маркет",
  "gln": "4820128010004",
  "aliasName": "АТБ-маркет",
  "type": 1
},
{
  "id": 17,
  "name": "Метро",
  "gln": "4820086630009",
  "aliasName": "Метро",
  "type": 1
},
{
  "id": 39,
  "name": "Край",
  "gln": "4820104810017",
  "aliasName": "Край",
  "type": 1
},
{
  "id": 55,
  "name": "Ватсонс",
  "gln": "4829900001605",
  "aliasName": "Ватсонс",
  "type": 1
},
{
  "id": 56,
  "name": "ЕпіцентрК (НЕАКТУАЛЬНО)",
  "gln": "9991027012934",
  "type": 1
}
]