Створення чернетки документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

За допомогою методу api/eds/doc можливо швидко створити чернетку документа конкретного зазначеного типу для конкретного одержувача.

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc?gln=9864065702429&doc_type=orders&doc_number=sdsd334&doc_date=1505497243&recipient=9864065702428&family=edi

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта

doc_type - рядок; конкретний тип документа

doc_number - рядок; номер документа

doc_date - число; дата документа (в форматі UNIX-timestamp)

recipient - рядок(13); gln отримувача

family - рядок; «група» документів, можливі значення: - edi - uzd - reports - certificats - factoring

{«…»} - тіло http запиту - json документа

Підказка

Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:

curl -X POST „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc?gln=9864065702429&doc_type=orders&doc_number=sdsd334&doc_date=1505497243&recipient=9864065702428&family=edi“ -d {json - тело документа} -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“

Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html


JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді


REQUEST


У цьому методі в json-тілі запиту передаються поля документа (зі специфікацією документів ви можете ознайомитися у відповідному розділі).


RESPONSE


В відповідь передається «ID створеної чернетки» (довжина 36 символів), наприклад, fb285cdb-31f8-4d59-b89b-77e30e608e12.


Приклади


Приклад тіла запиту (json):

{
   "NUMBER": "6422722fb78c4509b06eac43758e1545",
   "DATE": "2019-02-15",
   "TIME": "00:00",
   "ORDERNUMBER": "6422722fb78c4509b06eac43758e1545",
   "ORDERDATE": "2019-02-15",
   "DELIVERYDATE": "2019-02-30",
   "DELIVERYTIME": "10:00",
   "CAMPAIGNNUMBER": "334455",
   "CURRENCY": "UAH",
   "LIMES": [],
   "HEAD": [
       {
           "BUYER": "4820128010004",
           "SUPPLIER": "9864065702429",
           "DELIVERYPLACE": "4820128019007",
           "INVOICEPARTNER": "4820128010004",
           "SENDER": "4820128010004",
           "RECIPIENT": "9864065702429",
           "POSITION": [
               {
                   "POSITIONNUMBER": "1",
                   "PRODUCT": "5029053540900",
                   "PRODUCTIDBUYER": "527209",
                   "DESCRIPTION": "пироженко",
                   "PRICE": 510,
                   "PRICEWITHVAT": 571.2,
                   "VAT": "12.00",
                   "AMOUNT": 0,
                   "AMOUNTWITHVAT": 0,
                   "ORDEREDQUANTITY": 64,
                   "ACCEPTEDQUANTITY": 64,
                   "PRODUCTTYPE": "1"
               },
               {
                   "POSITIONNUMBER": "2",
                   "PRODUCT": "5029053540924",
                   "PRODUCTIDBUYER": "527215",
                   "DESCRIPTION": "мороженко",
                   "PRICE": 510,
                   "PRICEWITHVAT": 571.2,
                   "VAT": "12.00",
                   "AMOUNT": 0,
                   "AMOUNTWITHVAT": 0,
                   "ORDEREDQUANTITY": 32,
                   "ACCEPTEDQUANTITY": 32,
                   "PRODUCTTYPE": "1"
               },
               ...
               {
                   "POSITIONNUMBER": "48",
                   "PRODUCT": "5029053543987",
                   "PRODUCTIDBUYER": "100307632",
                   "DESCRIPTION": "водочка",
                   "PRICE": 1751.6,
                   "PRICEWITHVAT": 1961.79,
                   "VAT": "12.00",
                   "AMOUNT": 0,
                   "AMOUNTWITHVAT": 0,
                   "ORDEREDQUANTITY": 12,
                   "ACCEPTEDQUANTITY": 12,
                   "PRODUCTTYPE": "1"
               }
           ]
       }
   ],
   "ACTION": "29"
   }

Приклад тіла відповіді (json):

Повертаємий текст - ID створеної чернетки (36 символів)

fb285cdb-31f8-4d59-b89b-77e30e608e12