Отримання конкретного ланцюжка документів

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

За допомогою методу api/eds/chain і заданих параметрів можливо отримати (вивантажити) необхідні дані конкретного ланцюжка документів.

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/chain?gln=9864065702429&chain_uuid=9fe45d32-35c7-44d0-9131-7257fc0c0f39&load_docs=true&load_bodies=true&load_package=true&load_comments=true&load_tags=true&load_statuses=true

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта

chain_uuid - рядок; ID ланцюжка

Опціональні url-параметри (boolean фільтри):

load_docs - чи завантажувати документи, що відносяться до ланцюжка

load_bodies - чи завантажувати тіла документів

load_package - чи завантажувати пакети

load_comments - чи завантажувати коментарі

load_tags - чи завантажувати теги до документів

load_statuses - чи завантажувати статуси до документів

Підказка

Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:

curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/chain?gln=9864065702429&chain_uuid=9fe45d32-35c7-44d0-9131-7257fc0c0f39&load_docs=true&load_bodies=true&load_package=true&load_comments=true&load_tags=true&load_statuses=true“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“

Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html


JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді


REQUEST


У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).


RESPONSE


Таблиця 4 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API

Таблиця 5 - Опис параметрів об’єкта XChainStatus)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XChainStatus

state

int

id статусу

title

String

статус

Таблиця 6 - Опис параметрів об’єкта XDocStatus)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDocStatus

детальніше

state

int

id статусу

title

String

статус

Таблиця 7 - Опис параметрів об’єкта XDoc)

Таблиця 8 - Опис параметрів об’єкта XTag)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XTag

id

long

id тега

name

String

зміст тега

shortName

String

коротка назва тега

Таблиця 9 - Опис параметрів об’єкта XStatus)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XStatus

docId

long

id документа/квитанції

date

long

дата статусу; формат unix timestamp

type

int

тип статусу

text

String

зміст статусу

Таблиця 10 - Опис параметрів об’єкта XDocSignInfo)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDocSignInfo

doc_id

long

id документа/квитанції

date

long

дата підписання; формат unix timestamp

count

short

кількість підписів

info

String

додаткова інформація

hash

String

хеш-значення, отримане в результаті обробки

Таблиця 11 - Опис параметрів об’єкта XDocCommentsList)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDocCommentsList

XDocCommentsList

List<XDocComment>

масив об’єктів; коментарі до документа

Таблиця 12 - Опис параметрів об’єкта XDocComment)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDocComment

id

long

id коментаря

docUUID

UUID

унікальний ідентифікатор документа

createTimestamp

long

дата створення коментаря у форматі timestamp

authorLogin

String

автор коментаря

comment

String

зміст коментаря

Таблиця 13 - Опис параметрів об’єкта XDocAttachment)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDocAttachment

id

long

id вкладення

docUUID

UUID

унікальний ідентифікатор документа

fileName

String

найменування файлу

createDate

long

дата створення вкладення; формат unix timestamp

type

String

тип вкладення

base64content

String

зміст вкладення в BASE64

content

byte[]

зміст вкладення в цілочисельному вигляді

Таблиця 14 - Опис параметрів об’єкта XDocBodyForms)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDocBodyForms

forms

HashMap<String, XDocBody>

масив об’єктів; тіло документа

Таблиця 15 - Опис параметрів об’єкта XDocBody)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDocBody

type

XDocBodyType

об’єкт; тип тіла документа: CONTENT = 1 - зміст в байтах; JSON = 2 - зміст в json форматі; SIGN = 3 - зміст підпису; STAMP = 4; CRYPTED = 5 - зміст в зашифрованому вигляді; UZDRESPONSE = 6

base64content

String

зміст тіла документа в BASE64

Таблиця 16 - Опис параметрів об’єкта XDocBodyType)

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт XDocBodyType

id

int

id типу тіла документа

name

String

назва типу тіла документа

Таблиця 17 - Опис параметрів об’єкта XDocType)

Параметр

Тип

Формат

Опис

Об’єкт XDocType

опис_параметрів

type

int

id типу документа/квитанції

title

String

назва документа/квитанции

description

String

опис документа/квитанції (найменування кирилицею)

Таблиця 18 - Опис DocStatus параметрів (об’єкт XDocStatus)

id статусу

статус

0

ALL - будь-який статус

1

OPEN - чернетка (відправник)

2

SENT - відправлений (відправник)

3

DELIVERED - прочитаний (відправник)

4

INBOX - доставлений / вхідний (одержувач)

5

READ - прочитаний (одержувач)

6

ERROR - помилка

7

DELETED - видалений

Таблиця 19 - Опис DocType параметрів (об’єкт XDocType)

Тип

Назва

Опис (найменування кирилицею)

0

all

всі

1

invoice

Рахунок

2

orders

Замовлення

3

recadv

Повідомлення про прийом

4

desadv

Повідомлення про відвантаження

5

ordrsp

Підтвердження замовлення

6

pricat

Прайс-лист

10

declar

Податкова накладна

11

insdes

Інструкція з доставки

13

slsrpt

Звіт про продажі

14

invrpt

Звіт про інвентаризацію

15

coacsu

Акт звірки взаєморозрахунків

16

actset

Акт взаємозаліку

17

iftmin

Інструкція про транспортування

18

retann

Повідомлення про повернення

19

iftmbf

Замовлення транспортування

21

mscons

Звіт про надані послуги

25

retins

Інструкція з повернення

28

comdoc

Комерційний документ

29

declarj12

Коригування до податкової накладної

30

condra

Не структурований документ

42

iftmbc

Підтвердження замовлення транспортування

59

documentinvoice

Товарна накладна

67

doccorinvoice

doccorinvoice

75

waybill

Товарно-транспортна накладна (ТТН)

79

addbill

addbill

98

quotes

Додаток до Повідомлення про відвантаження


Приклади


При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)

Приклади url-запитів:

Отримати перелік документів за визначеним ланцюжком без завантаження їхніх тіл, пакетів, коментарів, тегів і статусів

Отримати перелік документів за визначеним ланцюжком з завантаженням тіл і коментарів без завантаження їхніх пакетів, тегів і статусів

Отримати перелік документів за визначеним ланцюжком з завантаженням пакетів, тегів без завантаження їхніх тіл і коментарів і статусів

Отримати перелік документів за визначеним ланцюжком з завантаженням статусів без завантаження їхніх тіл, коментарів, пакетів, тегів


Приклад тіла відповіді (json):

{
  "id": 1,
  "uuid": "0fe60377-51db-4b7a-b7eb-cdf5fa91a46a",
  "packageID": 0,
  "type": {
    "type": 5,
    "title": "ordrsp",
    "description": "Подтверждение заказа"
  },
  "docsCount": 13,
  "lastInDocID": 1,
  "lastOutDocID": 29,
  "partnerId": 0,
  "important": false,
  "status": {
    "status": 2,
    "title": "sent"
  },
  "visualStatus": 0,
  "archive": false,
  "childs": [
    {
      "body": {
        "forms": {}
      },
      "attachments": [],
      "comments": [],
      "doc_id": 1,
      "doc_uuid": "bf8dacb1-7b61-4c9c-ab36-ac37620db051",
      "uuidSender": "9864232304319",
      "uuidReceiver": "9864232304302",
      "docNumber": "1001",
      "dateCreated": 1555487166,
      "dateChanged": 1555487166,
      "dateRead": 1555497325,
      "docDate": 1555448400,
      "chain_id": 1,
      "chain_uuid": "0fe60377-51db-4b7a-b7eb-cdf5fa91a46a",
      "family": 1,
      "hash": "A1FF5B519289B936A09E99514277F429",
      "type": {
        "type": 2,
        "title": "orders",
        "description": "Заказ"
      },
      "status": {
        "status": 5,
        "title": "read"
      },
      "exchange_status": "000000000000000000000000",
      "is_archive": false,
      "extraFields": {
        "sub_doc_type_id": "2",
        "buyer_uuid": "9864232304319",
        "doc_num": "1001",
        "order_number": "1001",
        "ftpex_file_date": "1555487160",
        "supplier_uuid": "9864232304302",
        "delivery_place_uuid": "9864232304562",
        "order_date": "1555448400",
        "delivery_date": "1556485200",
        "ftpex_file_name": "order_20190417104600_475593380.xml",
        "contract_number": "Дог 1",
        "sender": "9864232304319",
        "doc_date": "1555448400",
        "recipient": "9864232304302",
        "action": "0"
      },
      "tags": [],
      "statuses": [],
      "multiExtraFields": {}
    },

    ...

    {
      "body": {
        "forms": {}
      },
      "attachments": [],
      "comments": [],
      "doc_id": 29,
      "doc_uuid": "cb2f183f-ccbc-467b-9eb2-90b2c1ff8f5c",
      "uuidSender": "9864232304302",
      "uuidReceiver": "9864232304319",
      "docNumber": "АФ00-000001",
      "dateCreated": 1556115021,
      "dateChanged": 1556115022,
      "dateRead": 0,
      "docDate": 1556116482,
      "chain_id": 1,
      "chain_uuid": "0fe60377-51db-4b7a-b7eb-cdf5fa91a46a",
      "family": 1,
      "hash": "0F9CEEC0717992EB76A848F2E106D2D0",
      "type": {
        "type": 5,
        "title": "ordrsp",
        "description": "Подтверждение заказа"
      },
      "status": {
        "status": 2,
        "title": "sent"
      },
      "exchange_status": "000000000000000000000000",
      "is_archive": false,
      "extraFields": {
        "order_date": "1555448400",
        "delivery_date": "1556485200",
        "contract_number": "Дог 1",
        "sender": "9864232304319",
        "buyer_uuid": "9864232304319",
        "doc_num": "АФ00-000001",
        "order_number": "1001",
        "doc_date": "1556116482",
        "action": "4",
        "supplier_uuid": "9864232304302",
        "delivery_place_uuid": "9864232304562"
      },
      "tags": [],
      "statuses": [],
      "multiExtraFields": {}
    }
  ],
  "hash": "ABB416F3FF3B5027D212D62DD9F99E94"
}