Відправка чернетки

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

За допомогою методу /api/eds/doc/send можлива відправка чернетки в певний ланцюжок.

Метод запиту

HTTP PATCH

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc/send

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта

doc_uuid - рядок; UUID документа

doc_hash - рядок; хеш документа

chain_hash - рядок; хеш ланцюжка (можливо взяти з відповіді методу api/eds/chains/search )

chain_uuid - рядок; ID ланцюжка

Примітка

Наявність ритейлера при документообігу автоматично визначається платформою (тобто якщо Відправник або Одержувач є ритейлером, то створений ланцюжок буде мати позначку конкретного ритейлера)

Увага: У запиті в тілі json присутні обов’язкові (повинні передаватися) і опціональні параметри (колонка Тип).

Підказка

Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:

curl -X PATCH „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc/send?gln=9864065702429&doc_uuid=8c8a70e7-81c6-4382-8b58-7d60c3bc6ffd&doc_hash=704DD5F0A71FCB730D2B1AEA84FEE3FB&chain_hash=704DD5F0A71FCB730D2B1AEA84FEE3FB&chain_uuid=8c8a70e7-81c6-4382-8b58-7d60c3bc6ffd&partner_id=11“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“

Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html


JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді


REQUEST


Таблиця 1 - Опис json-параметрів (фільтр) запиту методу API

Найменування

Тип

Формат

Опис

extra_fields

Map<String, String>

масив об’єктів; набір індексів

multi_extra_fields

Map<String, List<String>>

масив об’єктів; мультиіндекс. Може бути використаний для індексування елементів рядка

Таблиця 2 - Опис extra_fields параметрів

id параметра

Найменування параметра

Тип

Формат

Опис параметра

1

created_from

UUID

ідентифікатор документа або ланцюжка

2

is_signed

TINYINT

відмітка про підписання

3

encrypted

TINYINT

відмітка про шифрування

4

comdoc_reestr_id

INT

id факторингового Реєстру на підставі комерційного документа

5

comdoc_reestr_is_active

TINYINT

відмітка про активність факторингового договору

6

ftpex_file_name

VARCHAR

найменування файлу, відправленого по FTP

7

ftpex_file_date

INT

дата/час відправки документа по FTP

8

inv_date

INT

дата документа invrpt (Звіт про інвентаризацію)

9

inv_num

VARCHAR

номер документа invrpt (Звіт про інвентаризацію)

11

sub_doc_type_id

INT

id підтипу документа

12

sub_status_id

INT

id статусу документа (стан ланцюжка документів)

13

action

VARCHAR

статус документа за здійсненими діями користувача

14

buyer_uuid

VARCHAR

відправник документа

15

consignee_uuid

VARCHAR

вантажоодержувач

16

consignor_uuid

VARCHAR

вантажовідправник

17

customer_uuid

VARCHAR

покупець

18

performer_uuid

VARCHAR

виконавець

19

supplier_uuid

VARCHAR

постачальник

20

delivery_place_uuid

VARCHAR

місце доставки

21

contract_date

VARCHAR

дата договору

22

contract_number

VARCHAR

номер договору

23

delivery_date

M

INT

дата доставки

24

order_number

M

VARCHAR

номер замовлення

25

order_date

INT

дата замовлення

26

return_date

INT

дата повернення

27

summ

VARCHAR

сума з ПДВ

28

parent_chain_hash

MD5

хеш ланцюжка

29

period

VARCHAR

крайня дата підпису документа

31

trans_id

VARCHAR

id транзакції

32

ttn

VARCHAR

номер накладної

33

doc_start_date

VARCHAR

початок терміну підписання документа

34

doc_end_date

VARCHAR

закінчення терміну підписання документа

35

delivery_note_number

VARCHAR

номер накладної

42

contract_gln

VARCHAR

GLN місце доставки при товарному узгодженні (Agreem-> Comdoc)

43

doc_date

INT

дата з документа

44

delivery_agreement_number

VARCHAR

кількість узгоджень

45

delivery_agreement_date

INT

дата узгодження

46

varn

VARCHAR

ЮЗД id документа

47

other_info

TEXT

додаткові дані

48

sub_doc_date

INT

дата підтипу документа

49

sub_doc_number

VARCHAR

номер підтипу документа

50

doc_error

TEXT

помилка при роботі з документом

51

doc_info

TEXT

коментар до документа

52

old_doc_id

INT

id документа

53

sub_status_date

INT

дата статусу документа (стан ланцюжка документів)

54

from_doc_id

INT

порядковий номер документа в ланцюжку

56

doc_num

VARCHAR

номер документа

57

sender

VARCHAR

GLN відправника

58

recipient

VARCHAR

GLN одержувача

59

file_name

VARCHAR

найменування прикладаємого (вкладення) файлу

60

xml_hash

VARCHAR

хеш змісту документа

61

answer_doc_id

INT

id COMDOC документа відправленного у відповідь

80

identifier

VARCHAR

ідентифікатор документа в системі клієнта

82

compound_number

VARCHAR

складовий номер

85

doc_process

TINYINT

87

users

VARCHAR

88

basis_doc_subtype

INT

підтип документа-підстави

89

basis_doc_number

INT

номер документа-підстави

90

basis_doc_date

INT

дата документа-підстави

Тип поля: M - mandatory (обов’язкове до заповнення), O - optional (опціональне)


RESPONSE


У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).


Приклади


Приклад тіла запиту (json):

{
 "extra_fields": {
  "sender": "4820128010004",
  "doc_num": "ORG00000014",
  "buyer_uuid": "4820128010004",
  "delivery_date": "1551477600",
  "order_number": "6422722fb78c4509b06eac43758e1545",
  "supplier_uuid": "9864065702429",
  "contract_number": "334455",
  "delivery_place_uuid": "4820128019007",
  "order_date": "1550181600",
  "doc_date": "1555432208",
  "action": "29"
 }
}

Приклад тіла відповіді (json):

У цьому методі json-тіло відповіді відсутнє.

Повертаємий текст – «OK»