Отримання контента документа

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

За допомогою методу api/eds/doc/body можливо швидко отримати контент документа без підписів/печаток, а також тіло підпису, тіло печатки. У запиті повинен бути присутнім ідентифікатор авторизованого користувача (GLN), ID документа (doc_uuid), тип тіла документа.

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc/body?gln=9864065702429&doc_uuid=97c06d02-7c3c-4467-aaac-4a808078609f&body_type=JSON&response_type=base64

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні облікового запису doc_uuid - рядок; UUID документа

body_type - тип тіла документа; можливі значення: - CONTENT: base64 контенту без підписів/печаток - JSON: json документа - SIGN: base64 тіло підпису - STAMP: base64 тіло печатки - CRYPTED: шифровані вихідні дані

Підказка

Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:

curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc/body?gln=9864065702429&doc_uuid=8c8a70e7-81c6-4382-8b58-7d60c3bc6ffd&body_type=JSON“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“

Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html


JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді


REQUEST


У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).


RESPONSE


В відповіді в json-тілі передається рядок значень в форматі Base64.


Приклади


При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді (json):

У цьому методі в json-тілі відповіді передається рядок значень в форматі Base64.