Отримання інформації по GLN номерами, пов’язаним з авторизованим користувачем (на рівні аккаунту)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод дозволяє користувачеві переглядати додаткову інформацію про інших користувачів на рівні одного загального аккаунта.

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі)

URL запиту

https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/account/identifiers

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації

Підказка

Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:

curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/account/identifiers“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“

Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html


JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді


REQUEST


У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).


RESPONSE


Таблиця 4 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Identificator

guid

String

GUID організації

taxNum

String

Податковий ідентифікаційний номер; рядок 50 символів

ndsNum

String

№ свідоцтва ПДВ; рядок 50 символів

manager

String

ПІБ менеджера; рядок 100 символів

accountant

String

ПІБ бухгалтера; рядок 100 символів

id

long

ID користувача

gln

String

GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем?; рядок 13 символів

companyId

long

id аккаунта; число

retailerId

long

id мережі (ритейлера); число

name

String

назва організації; рядок 100 символів

companyType

String

форма власності; рядок 5 символів; jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа

companyInn

String

код ІПН компанії; рядок 50 символів

companyKpp

String

код ЄДРПОУ/КПП; рядок 50 символів

companyOgrn

String

Основний Державний Реєстраційний Номер; рядок 15 символів

companyTaxDepartmentID

String

ідентифікатор відділення податкової інспекції

dirLastName

String

прізвище директора; рядок 150 символів

dirFirstName

String

ім’я директора; рядок 150 символів

apartment

String

квартира; рядок 20 символів

zip

String

поштовий індекс; рядок 20 символів

city

String

місто; рядок 50 символів

street

String

назва вулиці; рядок 100 символів

regionCode

String

код регіону; рядок 3 символу

bankName

String

назва банку; рядок 100 символів

bankMfo

String

МФО банку, код-реквізит банку

phone

String

№ телефону; рядок 50 символів

bankAccount

String

розрахунковий рахунок банку; рядок 50 символів

otherInfo

String

коментарі

email

String

E-mail; рядок 255 символів

metroCode

String

код точки доставки; рядок 20 символів


Приклади


При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді (json):

 [
{
 "guid": {},
 "manager": "#",
 "id": 133187,
 "gln": "9864065702429",
 "companyId": 29824,
 "retailerId": 0,
 "name": "EDS_1",
 "companyType": "jur",
 "companyInn": "1010101010",
 "companyKpp": "90000031",
 "zip": "112233",
 "city": "г. Львов",
 "street": "ул. Хмурится, 6",
 "phone": "#",
 "otherInfo": "[]",
 "account": {
  "platform": "EVO",
  "id": 29824,
  "name": "Test_EDS1",
  "ownership": "#",
  "inn": "1010101010",
  "kpp": "100000001",
  "mail": "[email protected]",
  "phone": "12345678901",
  "ndsNumber": "#",
  "bankAccount": "#",
  "bankName": "#",
  "bankMfo": "#",
  "bankAddress": "#",
  "identificators": [],
  "companies": [],
  "users": []
 }
}
]