Політика конфіденційності «EDI NETWORK»

Ця Політика конфіденційності визначає порядок обробки персональних даних та іншої інформації, яка надається користувачем при отриманні доступу до Інтернет-сервісу для електронного документообігу “EDI NETWORK” (далі - EDI NETWORK), його сервісів (EDI, ЮЗД, EDI+ЮЗД, EDIN-Price, E-Certificate, EDIN-eTTN, EDIN-Tender, Вільний, інтеграційний модуль EDI та eTTN, E-Sign та ін.) та при їх використанні.

Отримувачем персональних даних, іншої інформації під час реєстрації, авторизації та електронного документообігу з використанням EDI NETWORK є Товариство з обмеженою відповідальністю “АТС” (код ЄДРПОУ 37636185).

Користувачем згідно цієї Політики конфіденційності є фізична особа, що є уповноваженим представником юридичної особи, фізичної особи-підприємця або фізична особа, яка виступає від власного імені, та яка планує отримати доступ до EDI NETWORK, здійснює процедуру отримання доступу до EDI NETWORK або використовує EDI NETWORK.

Користувач висловлює свою повну та беззастережну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності при здійсненні реєстрації в EDI NETWORK, в порядку передбаченому Інструкцією з реєстрації, розміщеної за гіперпосиланням: https://wiki.edin.ua/uk/latest.

Користувач, погоджуючись з умовами цієї Політики конфіденційності, надає ТОВ “АТС” право на обробку персональних даних - збір, накопичення, зберігання, поширення, видалення або знищення, на умовах визначених цією Політикою конфіденційності та законодавством України.

Повідомлення про реєстрацію в EDI NETWORK, яке надсилається ТОВ “АТС” користувачу на електронну адресу, яка вказана ним при реєстрації в EDI NETWORK, є також повідомленням та підтвердженням про включення його до бази персональних даних ТОВ “АТС”.

Персональними даними користувача, а також іншої інформації, що можуть оброблятися ТОВ “АТС” є:

 • найменування або прізвище, ім’я, по батькові користувача;

 • номер телефону;

 • адреса електронної пошти;

 • найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи;

 • посада користувача;

 • GLN;

 • серійний номер кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків-фізичної особи;

 • індивідуальний податковий номер суб’єкта господарювання;

 • місцезнаходження та банківські реквізити юридичної особи, фізичної особи-підприємця, представником яких виступає користувач;

 • дані про документ на підставі якого діє користувач, як представник юридичної особи або фізичної особи-підприємця;

 • інші дані та інформація, що надаються користувачем та які необхідні для забезпечення процесу електронного документообігу користувача з його контрагентами.

Метою використання персональних даних та іншої інформації згідно цієї Політики конфіденційності є реалізація цивільно-правових, господарських, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, в тому числі з метою виконання договору про надання доступу до EDI NETWORK, відправки кореспонденції, проведення розрахункових операцій тощо.

Спосіб обробки персональних даних, іншої інформації про користувача – змішана обробка з використанням як автоматизованої інформаційної системи, так і паперових носіїв.

Користувач зобов’язується забезпечити зберігання та нерозголошення будь-яким третім особам своїх персональних даних та даних авторизації, завдяки яким він отримує доступ до EDI NETWORK. ТОВ “АТС” не несе відповідальності за збитки, шкоду користувачу, що були завдані внаслідок розголошення користувачем своїх персональних даних та даних авторизації третім особам.

ТОВ “АТС” вживає заходів щодо захисту персональних даних та іншої інформації користувача, а також інформації, яка міститься в електронних повідомленнях та документах, якими обмінюється користувач з іншими суб’єктами електронного документообігу з використанням EDI NETWORK.

Користувач надає ТОВ “АТС” згоду на передачу персональних даних, іншої інформації особам, з якими ТОВ “АТС” знаходиться у договірних відносинах та які передбачають розширення функціональних можливостей, модернізацію та удосконалення EDI NETWORK, а також організацію електронного документообігу між третіми особами та користувачем з використанням EDI NETWORK з метою збільшення кількості контрагентів користувача.

Отримуючи доступ до EDI NETWORK користувач підтверджує, що він ознайомлений з правами, наданими суб’єкту персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”, а саме права:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Користувач при виконанні цієї Політики конфіденційності враховує, що вона може бути змінена ТОВ “АТС” в будь-який час без спеціального попередження, а тому користувач періодично має перевіряти актуальність редакції цієї Політики конфіденційності та приймати її до виконання. Надання додаткових погоджень на прийняття зміненої Політики конфіденційності, а також додаткових повідомлень про включення до бази персональних даних ТОВ “АТС” для користувача в такому випадку не передбачається. Нова редакція Політики конфіденційності розповсюджується на користувача автоматично.


Політика конфіденційності