Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)

XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document-Invoice>
<Invoice-Header>
<InvoiceNumber>TEST1</InvoiceNumber>
<InvoiceDate>2023-04-01</InvoiceDate>
<InvoiceCurrency>UAH</InvoiceCurrency>
<InvoicePostDate>2020-01-10</InvoicePostDate>
<InvoicePostTime>14:14</InvoicePostTime>
<DocumentFunctionCode>CVN</DocumentFunctionCode>
<ContractNumber>12312564</ContractNumber>
<ContractDate>2023-04-25</ContractDate>
<CorrectionReason>NAC</CorrectionReason>
</Invoice-Header>
<Invoice-Reference>
<Order>
<BuyerOrderNumber>ftp_3037_1</BuyerOrderNumber>
<BuyerOrderDate>2022-09-08</BuyerOrderDate>
</Order>
<TaxInvoice>
<TaxInvoiceNumber>5670542</TaxInvoiceNumber>
<TaxInvoiceDate>2020-01-10</TaxInvoiceDate>
<CorrectionTaxInvoiceNumber>5670541</CorrectionTaxInvoiceNumber>
<CorrectionTaxInvoiceDate>2020-01-11</CorrectionTaxInvoiceDate>
</TaxInvoice>
<DespatchAdvice>
<DespatchAdviceNumber>2936_des_1</DespatchAdviceNumber>
</DespatchAdvice>
<ReceivingAdvice>
<ReceivingAdviceNumber>777_des_3</ReceivingAdviceNumber>
<DeliveryDate>2022-07-03</DeliveryDate>
</ReceivingAdvice>
<DeliveryNote>
<DeliveryNoteNumber>ftp_3037_1</DeliveryNoteNumber>
<DeliveryNoteDate>2022-09-08</DeliveryNoteDate>
</DeliveryNote>
</Invoice-Reference>
<Invoice-Parties>
<Buyer>
<ILN>9864232324065</ILN>
<TaxID>9000999909</TaxID>
<VatPayerCertificate>32049196510</VatPayerCertificate>
<UtilizationRegisterNumber>0957042</UtilizationRegisterNumber>
<Name>FELEX TEST Bogdan 2</Name>
<StreetAndNumber>Юр адреса</StreetAndNumber>
<CityName>Kiev</CityName>
<PostalCode>47298</PostalCode>
<Country>UA</Country>
<PhoneNumber>0990110555</PhoneNumber>
</Buyer>
<Seller>
<ILN>9864065732181</ILN>
<CodeByBuyer>215547</CodeByBuyer>
<UtilizationRegisterNumber>34554362</UtilizationRegisterNumber>
<Name>Епіцентр</Name>
<StreetAndNumber>ул Улица</StreetAndNumber>
<CityName>г Городок</CityName>
<PostalCode>102030</PostalCode>
<PhoneNumber>380000000000</PhoneNumber>
<IBAN>UA613808050000000026004439987</IBAN>
</Seller>
<DeliveryPoint>
<ILN>9864066866014</ILN>
<Name>Епіцентр</Name>
<DeliveryPlace>г Городок</DeliveryPlace>
</DeliveryPoint>
<Invoicee>
<ILN>9864065732231</ILN>
</Invoicee>
<Payer>
<ILN>9864065732211</ILN>
</Payer>
</Invoice-Parties>
<Invoice-Lines>
<Line>
<Line-Item>
<LineNumber>1</LineNumber>
<EAN>1472583690147</EAN>
<BuyerItemCode>11111111</BuyerItemCode>
<ExternalItemCode>3333333333</ExternalItemCode>
<ItemDescription>drink1</ItemDescription>
<InvoiceQuantity>3.00/InvoiceQuantity>
<BuyerUnitOfMeasure>шт</BuyerUnitOfMeasure>
<InvoiceUnitNetPrice>456.00</InvoiceUnitNetPrice>
<TaxRate>7</TaxRate>
<TaxCategoryCode>S</TaxCategoryCode>
<TaxAmount>95.76</TaxAmount>
<NetAmount>1368.00</NetAmount>
<CorrectionInvoiceQuantity>-1</CorrectionInvoiceQuantity>
<CorrectionNetAmount>-456.00</CorrectionNetAmount>
<CorrectionTaxAmount>-31.92</CorrectionTaxAmount>
<CorrectionGrossAmount>-487.92</CorrectionGrossAmount>
<AcceptedInvoiceQuantity>2.00</AcceptedInvoiceQuantity>
</Line-Item>
</Line>
</Invoice-Lines>
<Invoice-Summary>
<TotalLines>1</TotalLines>
<TotalNetAmount>1001.0</TotalNetAmount>
<TotalTaxAmount>200.2</TotalTaxAmount>
<TotalGrossAmount>1201.2</TotalGrossAmount>
<Tax-Summary>
<Tax-Summary-Line>
<TaxAmount>200.2</TaxAmount>
<TaxableAmount>200.5</TaxableAmount>
<CorrectionTaxAmount>-31.92</CorrectionTaxAmount>
<CorrectionTaxableAmount>-456.00</CorrectionTaxableAmount>
<CorrectionGrossAmount>-487.92</CorrectionGrossAmount>
</Tax-Summary-Line>
</Tax-Summary>
</Invoice-Summary>
</Document-Invoice>

1

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

  • M (mandatory) — обов’язкові до заповнення поля;

  • O (optional) — необов’язкові (опціональні) до заповнення поля.

2

елементи структури мають наступний вигляд:

  • параметрЗіЗначенням;

  • об’єктЗПараметрами;

  • масивОб’єктів;

  • жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни