«Акт перевантаження товарів»

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта TRANSHIPMENT

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт TRANSHIPMENT

DECLARHEAD

О

TRHEAD

об’єкт; складовий номер документа

TRANSHIPMENTBODY

О

TRBODY

об’єкт; зміст документа

Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта TRBODY

Параметр

Обов’язкове / необов’язкове поле

Формат

Опис

О

Об’єкт TRBODY

HNUM

О

String

номер документа

HFILL

О

String

дата документа

R01G1S

О

String

марка автомобіля

R01G2S

О

String

реестраційний номер автомобіля

R01G3S

О

String

тип автомобіля

R01G4S

Н

String

марка причіпа/напівпричіпа

R01G5S

Н

String

реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа

R01G6S

Н

String

тип причіпа/напівпричіпа

R01G7S

Н

String

марка причіпа/напівпричіпа 2

R01G8S

Н

String

реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа 2

R01G9S

Н

String

тип причіпа/напівпричіпа 2

R01G10S

О

String

вид перевезень; доступні значення: - покілометровий тариф - погодинний тариф - відрядний тариф - централізоване перевезення - внутрішньоміське - приміське

R02G11S

О

long

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) автомобільного перевізника

R02G1S

О

String

найменування автомобільного перевізника

R02G3S

О

String

П.І.Б. водія

R02G4S

О

String

номер посвідчення водія

R02G21S

О

long

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) замовника

R02G2S

О

String

найменування замовника

HTIN

О

long

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) вантажовідправника

HNAME

О

String

повне найменування вантажовідправника

HLOC

О

String

місцезнаходження вантажовідправника

R04G1S

О

long

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) вантажоодержувача

R04G2S

О

String

повне найменування вантажоодержувача

R04G3S

О

String

місцезнаходження вантажовідправника

R05G2S

О

String

місцезнаходження пункту навантаження

R05G21S

О

String

код пункту навантаження за КОАТУУ

R05G4S

О

String

місцезнаходження пункту розвантаження

R05G41S

О

String

код пункту розвантаження за КОАТУУ

R012G3S

О

String

кількість місць (словами)

R013G1

О

double

маса брутто (цифрами)

R013G2S

О

String

маса брутто (словами)

R010G3S

О

String

усього відпущено на загальну суму з урахуванням ПДВ (словами)

R011G1

О

double

сума ПДВ

R014G1S

О

String

Супровідні документи та вантаж

R001G10

О

String

Загальна кількість

T2RXXXXG11S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: ідентифікатор документа ЕТТН

T2RXXXXG12S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: номер документа ЕТТН

T2RXXXXG13S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) замовника з документа ЕТТН

T2RXXXXG22S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: найменування замовника з документа ЕТТН

T2RXXXXG31

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) вантажоодержувача з документа ЕТТН

T2RXXXXG32S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: повне найменування вантажоодержувача з документа ЕТТН

T2RXXXXG41S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: місцезнаходження пункту навантаження з документа ЕТТН

T2RXXXXG42

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: код пункту навантаження за КОАТУУ з документа ЕТТН

T2RXXXXG51S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: місцезнаходження пункту розвантаження з документа ЕТТН

T2RXXXXG52

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: код пункту розвантаження за КОАТУУ з документа ЕТТН

T2RXXXXG6

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: маса брутто з документа ЕТТН

T2RXXXXG7S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: кількість місць з документа ЕТТН

T2RXXXXG8S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: додаткова інформація з документа ЕТТН

T2RXXXXG9S

О

List<RXXType>

масив; таблична частина: додаткові документи з ЕТТН

Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта TRHEAD

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт TRHEAD

C_DOC

String

код документа («EVD»)

C_DOC_SUB

String

підтип документа («001»)

C_DOC_VER

String

номер версії документа («01»)

Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта RXXType

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт RXXType

ROWNUM

String

номер рядка

message

String

повідомлення