Отримання даних про документ (Замовлення)

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

URL

Метод запиту

GET

URL запиту

/api/eds/doc?gln=9864232319979&doc_uuid=c1f6a1d0-5aaf-4a06-b78d-71c238f70986

URL параметри

gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО guid - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі

doc_uuid - рядок; UUID документа

Headers

Authorization

SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type

application/json

RESPONSE

У тілі відповідь передаються дані вказаного документа (об’єкт XDoc ).