🚛 API «ETTN» v3

Авторизація

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/authorization/hash

Авторизація

GET

/api/auth_check

Перевірка активності сесії

Робота з «Електронною товарно-транспортною накладною» (е-ТТН)

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/eds/doc/ettn/ttn

Створення/редагування чернетки «Електронної товарно-транспортної накладної» (е-ТТН)

PATCH

/api/eds/doc/ettn/ttn/send

Відправка електронної товарно-транспортної накладної («е-ТТН») з Чернеток

POST

/api/eds/doc/ettn/ttn/transaction

Створення/редагування нової транзакції (чернетки) до е-ТТН документа

PUT

/api/eds/doc/ettn/ttn/transaction

Відправка нової транзакції до е-ТТН документа

PUT

/api/eds/doc/ettn/ttn/reject

Відхилення «Електронної товарно-транспортної накладної» (е-ТТН)

POST

/api/eds/doc/ettn/ttn/attachment

Додавання до документа вкладення (pdf) до документа е-ТТН

GET

/api/eds/doc/ettn/ttn/attachment

Отримання (завантаження) файлу-вкладення до документа е-ТТН

PATCH

/api/eds/doc/ettn/ttn/attachment

Відправки вкладення на повторну реєстрацію (при виникненні помилки)

DELETE

/api/eds/doc/ettn/ttn/attachment

Видалення файлу-вкладення до документа е-ТТН

Робота з актами («Акт перевантаження», «Акт коригування», …) до е-ТТН

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/eds/doc/ettn/adjustment

Створення/редагування чернетки «Акта коригування» до е-ТТН

POST

/api/eds/doc/ettn/consignee_change

Створення/редагування чернетки «Акта про заміну пункту призначення вантажу» до е-ТТН

POST

/api/eds/doc/ettn/disagreement

Створення/редагування чернетки «Акта розбіжностей про вантаж» до е-ТТН

POST

/api/eds/doc/ettn/load_reject

Створення/редагування чернетки «Акта про відмову вантажити» до е-ТТН

POST

/api/eds/doc/ettn/reload

Створення/редагування чернетки «Акта перевантаження» до е-ТТН

POST

/api/eds/doc/ettn/resealing

Створення/редагування чернетки «Акта перепломбування» до е-ТТН

POST

/api/eds/doc/ettn/stop

Створення/редагування чернетки «Акта примусового завершення е-ТТН»

POST

/api/eds/doc/ettn/storage_delivery

Створення/редагування чернетки «Акта розвантаження на проміжному складі» до е-ТТН

POST

/api/eds/doc/ettn/storage_pickup

Створення/редагування чернетки «Акта завантаження на проміжному складі» до е-ТТН

Метод

URL запиту

Опис

POST

/api/eds/doc/ettn/act/transaction

Створення/редагування нової транзакції (чернетки) до Актів сервісу

PUT

/api/eds/doc/ettn/act/transaction

Відправка нової транзакції до Актів сервісу

PUT

/api/eds/doc/ettn/act/reject

Відхилення Актів сервісу

PATCH

/api/eds/doc/ettn/act/send

Відправка Актів з Чернеток

Опис помилок сервісу «ЕТТН» v3

Код відповіді

Текст помилки

Індекс

Опис

400

SETUP_DOC_NUMBER_ERROR

TTN_ERR-1

Setup document number [%s]

Заповніть номер документу [%s]

400

SETUP_DOC_DATE_ERROR

TTN_ERR-2

Setup document date [%s]

Заповніть дату документу [%s]

400

SETUP_ETTN_REF_ERROR

TTN_ERR-3

Setup reference to ettn

Заповніть посилання на ТТН

400

EMPTY_GLN_FIELD_ERROR

TTN_ERR-4

[%s] is not filled in gln [%s]

[%s] не заповнено в gln [%s]

400

TRADE_PARTY_ID_NOT_FILED_ERROR

TTN_ERR-5

Field [id.value] in trade party for role [%s] is not filled

Поле [id.value] учасника ролі [%s] не заповнено

400

EMPTY_FIELD_ERROR

TTN_ERR-6

field [%s] is not filled

Поле [%s] не заповнене

400

UNKNOWN_INITIATOR_ERROR

TTN_ERR-7

Unknown initiator

Невідомий ініціатор

400

UNKNOWN_CARRIER_ERROR

TTN_ERR-8

Unknown carrier

Невідомий перевізник

400

UNKNOWN_UNLOAD_STORAGE

TTN_ERR-9

Unknown unload storage

Невідомий склад розвантаження

400

UNKNOWN_LOAD_STORAGE

TTN_ERR-10

Unknown load storage

Невідомий склад навантаження

400

UNKNOWN_CONSIGNOR_ERROR

TTN_ERR-11

Unknown consignor

Невідомий вантажовідправник

400

UNKNOWN_CONSIGNEE_ERROR

TTN_ERR-12

Unknown consignee

Невідомий вантажоотримувач

400

UNKNOWN_CUSTOMER_ERROR

TTN_ERR-13

Unknown customer

Невідомий замовний

400

UNKNOWN_NEW_CONSIGNEE_ERROR

TTN_ERR-14

Unknown new consignee

Невідомий новий вантажоотримувач

400

UNKNOWN_NEW_CARRIER_ERROR

TTN_ERR-15

Unknown new carrier

Невідомий новий перевізник

400

UNKNOWN_DRIVER_ERROR

TTN_ERR-16

Unknown driver

Невідомий водій

400

UNKNOWN_NEW_DRIVER_ERROR

TTN_ERR-17

Unknown new driver

Невідомий новий водій

400

UNKNOWN_INITIATOR_GLN_ERROR

TTN_ERR-18

Unknown initiator gln [%s]

Невідомий ініціатор gln [%s]

400

DETERMINE_GLN_ERROR

TTN_ERR-19

Failed to determine gln for trade party [%s]

Не вдалося визначити gln для учасника [%s]

400

DETERMINE_DRIVER_GLN_ERROR

TTN_ERR-20

Failed to determine gln for driver [%s]

Не вдалося визначити gln для водія [%s]

400

DETERMINE_TRADE_PARTY_ERROR

TTN_ERR-21

Failed to determine trading party for gln [%s]

Не вдалося визначити учасника для gln [%s]

400

GLN_TRADEPARTY_ERROR

TTN_ERR-22

Unknown gln [%s] for tradeParty with role: [%s], and name [%s]

Невідомий gln [%s] для учасника з роллю: [%s] і назвою [%s]

400

IS_NOT_DRIVER_GLN_ERROR

TTN_ERR-23

gln [%s] is not driver gln

gln [%s] не є gln-ом водія

400

INCORRECT_DRIVER_TIN

TTN_ERR-24

Incorrect driver TIN in field [taxRegistration.id], expected [%s]

Неправильний ІПН водія в полі [taxRegistration.id], очікується [%s]

400

EDRPOU_MISMATCH

TTN_ERR-25

Edrpou [%s] in gln [%s] and document [%s] are different

ЄДРПОУ [%s] в gln [%s] та документі [%s] відрізняються

400

TIN_MISMATCH

TTN_ERR-26

TIN [%s] in gln [%s] and document [%s] are different

ІПН [%s] в gln [%s] та документі [%s] відрізняються

400

PARENT_ETTN_NOT_FOUND_ERROR

TTN_ERR-27

Parent ettn not found

Документ підстава (ТТН) не знайдено

400

PARENT_STORAGE_DELIVERY_DOC_FOUND_ERROR

TTN_ERR-28

Parent storage delivery doc not found

Документ підстава (акт розвантаження на проміжному складі) не знайдено

400

PARENT_ETTN_STATUS_ERROR

TTN_ERR-29

Parent TTN has incorrect status

Документ підстава (ТТН) має некоректний статус

400

ETTN_ONSTORAGE_ERROR

TTN_ERR-30

TTN status «ONSTORAGE» can be changed automatically only after the completion of the life cycle of the storage pick up act or the stop TTN act

Статус ТТН «ONSTORAGE» може бути змінено автоматично лише після завершення життєвого циклу акта завантаження на складі або акту зупинки ТТН

400

ACT_IN_PROCESS_ERROR

TTN_ERR-31

Work with TTN is temporarily unavailable. Due to the unfinished process of working with the act [%s] to this TTN. Wait for the completion of work on it.

Робота з ТТН тимчасово недоступна. У зв’язку з незавершеним процесом роботи з актом [%s] до цієї ТТН. Дочекайтеся завершення роботи над ним.

400

WAITING_FOR_TTN_UPDATE_ERROR

TTN_ERR-32

We have already created a new transaction for TTN. Please use API method GET, "/api/eds/doc/ettn/body" for receiving this new transaction.

Ми вже створили нову транзакцію для ТТН. Будь ласка, використовуйте метод API GET, "/api/eds/doc/ettn/body" для отримання цієї нової транзакції.

400

KEY_BLOCKED_ERROR

TTN_ERR-33

Key blocked. EDRPOU/TIN mismatch.

Ключ заблоковано. Невідповідність ЄДРПОУ/ІПН.

400

CONTENT_FOR_SIGN_IS_NOT_CREATED_ERROR

TTN_ERR-34

No signature content created. Resave document

Вміст для підписання не створено. Збережіть документ повторно

400

SIGN_HASH_ERROR

TTN_ERR-35

sign_hash is broken, resave document

невідповідний sign_hash, повторно збережіть документ

400

ONLY_SIGNED_STAMP_ERROR

TTN_ERR-36

The document cannot be signed only with the stamp. Sign the document with your signature.

Документ не може бути підписаний лише печаткою. Підпишіть документ своїм підписом.

400

INCORRECT_CONTENT_TYPE_ERROR

TTN_ERR-37

Setup correct content type in request. Use „application/json“ or „application/xml“

Вкажіть content type в запиті. Використовуйте «application/json» або «application/xml».

400

ACTION_NOT_AVAILABLE

TTN_ERR-38

Action not available.

Дія недоступна.

400

DOCUMENT_NOT_FOUND_ERROR

TTN_ERR-39

Document not found

Документ не знайдено

400

TICKET_NOT_FOUND_ERROR

TTN_ERR-40

The required ticket was not found

Необхідна квитанція не знайдена

400

ROLE_MISMATCH_ERROR

TTN_ERR-41

The company role specified in the URL parameter does not match the role of this company in the document structure

Вказана в URL-параметрі роль компанії не відповідає ролі цієї компанії в структурі документа

400

UNSUPPORTED_DOC_TYPE_ERROR

TTN_ERR-42

Unknown or unsupported doc type.

Невідомий або непідтримуваний тип документа.

400

MINTRANS_STATUS_ERROR

TTN_ERR-43

Mintrans status error. expected: [%s], actual: [%s]

Невідповідність статусу від Мінтранс. Очікуваний [%s], фактичний [%s].

400

INITIATOR_ROLE_ERROR

TTN_ERR-44

Invalid initiator role

Некоректна роль ініціатора

400

TTN_ACT_INP_ROCESS_ERROR

TTN_ERR-45

Act for TTN is in process

Присутній незавершенний акт до ТТН

400

TEMPLATE_DOC_UUID_PARAMS_ERROR

TTN_ERR-46

"template_doc_uuid" and "doc_uuid" parameters cannot be set at the same time

Параметри "template_doc_uuid" і "doc_uuid" не можна встановити одночасно

400

INCORRECT_DOC_STATUS

TTN_ERR-47

Incorrect doc status

Неправильний статус документа

400

UNSUPPORTED_ROLE_CODE

TTN_ERR-48

Unknown or unsupported role_code [%s]

Невідомий або непідтримуваний role_code [%s]

400

UNSUPPORTED_FORMAT_ERROR

TTN_ERR-49

Unsupported format [%s]

Непідтримуваний формат [%s]

400

UNSUPPORTED_RESPONSE_TYPE_ERROR

TTN_ERR-50

Unsupported response_type [%s]

Непідтримуваний response_type [%s]

400

INCORRECT_SUBSTATUS_ERROR

TTN_ERR-51

Detect sub_status error. Current sub_status: [%s]

Некорекнтий сабстатус. Поточний сабстатус: [%s]

400

ACT_IS_COMPLETED_ERROR

TTN_ERR-52

Act is completed

Акт завершено

400

DELIVERY_COMPLETED_ERROR

TTN_ERR-53

Delivery is completed

Поставку завершено

400

ATTACHMENT_TYPE_ERROR

TTN_ERR-54

Incorrect attachment type: [%s] one of: [%s] expected

Неправильний тип вкладення: очікується [%s] один із: [%s].

400

ATTACHMENT_FILE_TYPE_ERROR

TTN_ERR-55

Unsupported file type [%s]

Непідтримуваний тип файлу [%s].

400

ATTACHMENT_FILE_COUNT_ERROR

TTN_ERR-56

Expected 1 file in multipart/form data

Очікується 1 файл у multipart/form data

400

ATTACHMENT_NOT_FOUND_ERROR

TTN_ERR-57

Attachment not found

Вкладення не знайдено

400

PARENT_DOC_PARTICIPANTS_MISMATCHED

TTN_ERR-58

The list of participants in the basis document does not correspond to the list of participants in the current document

Перелік учасників документа підстави не відповідає переліку учасників поточного документа

400

MINTRANS_ERROR

TTN_ERR-59

MINTRANS_ERROR: [%s]

Помилка від Мінтранс: [%s]

400

FAIL_TO_PARSE_CONTENT

TTN_ERR-60

Fail to parse content in field [%s]

Не вдалося опрацювати контент у полі [%s]

400

INVALID_SIGN_FORMAT_ERROR

TTN_ERR-61

INVALID_SIGN_FORMAT, CADES_X_LONG is expected

Некоректний форма підпису, допустимий лише CADES_X_LONG

400

GLN_ADDRESS_NOT_FOUND

TTN_ERR-62

Gln for address [%s] not found

Не вдалося визначити gln для адреси [%s]

400

KATOTTG_MISMATCH

TTN_ERR-63

katottg [%s] in gln [%s] and document [%s] are different

катоттг [%s] в gln [%s] та документі [%s] відрізняються

400

SIGN_CONTAINER_IS_EMPTY

TTN_ERR-64

Signs not found

В документі відсутні підписи

400

XSD_VALIDATION_ERROR

TTN_ERR-65

xsd validation error: [%s]

Помилка при валідації за xsd: [%s]

400

APPLICATION_XML_CONTENT_TYPE_EXPECTED

TTN_ERR-66

Setup correct content type in request. Use „application/xml“

Вкажіть content type в запиті. Використовуйте «application/xml».

400

XML_BODY_IS_NOT_CANONICAL

TTN_ERR-67

xml body is not canonical or invalid

xml тіло не канонізоване або некоректне

400

DOCUMENT_VALIDATION_ERROR

TTN_ERR-68

Validation document errors: [%s]

Документ містить помилки: [%s]

400

DOCUMENT_XSD_VALIDATION_ERROR

TTN_ERR-69

XSD Validation document error: [%s]

Помилка валідації документа за XSD: [%s]

400

DRIVER_RESP_PERSON_NTO_FOUND

TTN_ERR-70

No person with the driver’s TIN was found among the responsible persons of the carrier

Серед відповідальних осіб перевізника не знайдено особу з ІПН водія

500

Internal server error: sd898sdf63

Виникає в разі неможливості опрацювати запит (рекомендуємо звернутись до нашої технічної підтримки: support@edin.ua)

Помилки, що можуть виникнути на стороні ЦБД:

Код відповіді

Код помилки

Опис

400

0

Внутрішня помилка ЦБД

400

1

Некоректно сформований запит

400

2

Некоректний токен

400

4

Некоректний тип транспортного засобу

400

5

Некоректна роль представника

400

6

Об’єкт eTTN не знайдений

400

7

Некоректний перехід між станами eTTN

400

9

Завантаження у поточному стані не дозволене

400

10

Об’єкт супровідного документу не знайдений

400

11

Запропонований тип супровідного документу відрізняється від поточного

400

12

Некоректний перехід між станами супровідних документів

400

13

Некоректний запропонований час відміни супровідного документу

400

14

Підпис подіїї більше не дійсний

400

15

Відсутній ідентифікатор події

400

16

Розбіжність у текстах згоди

400

17

Споживач не підписаний на події

400

18

Відсутній текст згоди

400

19

Токен доступу більше не дійсний

400

20

Некоректна роль підписанта eTTN

400

21

Некоректна роль підписанта супровідного документу

400

22

Некоректне посилання на документ

400

24

Некоректна комбінація станів eTTN та супровідного документу

400

25

Некоректна операція з оновлення представників

400

26

Некоректна кількість підписів супровідного документу

400

27

Некоректний тип супровідного документу

400

28

Некоректний запропонований час оновлення супровідного документу

400

29

Документ не відповідає схемі

400

30

Підпис документу не пройшов перевірку

400

31

Невалідна попередня версія документу

400

32

Не вдалося завантажити документ

400

33

Невалідний токен для отримання документу