Отримання данних КОАТУУ за назвою / кодом

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Метод запиту

HTTP GET

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

{url серверу} /api/oas/v2/koatuu/search

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

query - текст пошуку (назва/код КОАТУУ)

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

В цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).

RESPONSE

У відповідь передаються дані КОАТУУ (об’єкт Koatuu).

Таблиця 1 - Опис параметрів об’єкта Koatuu

Параметр

Формат

Опис

Об’єкт Koatuu

id

long

ідентифікатор каталогу КОАТУУ

code

String

код КОАТУУ

name

String

назва КОАТУУ

categoryId

int

ідентифікатор категорії

parentCode

String

код джерела


Приклади

При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)


Приклад тіла відповіді в json форматі:

{
  приклад тимчасово відсутній
}