Створення/редагування документу сервісу «ETTN»

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .

Важливо

Вибір дії (створення або редагування): в разі якщо в url запиту присутній ідентифікатор документа (параметр doc_uuid), то документ сервісу «ETTN» з зазначеним Id підлягає редагуванню. Відсутність в запиті параметра doc_uuid веде до створення нового документу, тип якого визначається в url запиту.

Метод запиту

HTTP POST

Content-Type

application/json (тіло запиту/відповіді в json форматі)

URL запиту

{url серверу} /api/ettn/eds/doc - запит створення/редагування чернетки «ТТН»

{url серверу} /api/ettn/eds/booking - запит створення/редагування чернетки «Замовлення на транспортування»

{url серверу} /api/ettn/eds/bookingconfirmation - запит створення/редагування чернетки «Підтвердження транспортування»

{url серверу} /api/ettn/eds/transhipment - запит створення/редагування чернетки «Акта перевантаження товарів»

{url серверу} /api/ettn/eds/acceptance - запит створення/редагування чернетки «Акта приймання-передавання»

Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу)

В рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен, отриманий при авторизації

Обов’язкові url-параметри:

company_uuid - ідентифікатор компанії

Опціональні url-параметри:

doc_uuid - ідентифікатор документа (передається для редагування (оновлення) даних раніше створеного документа)

JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді

REQUEST

Опис json-параметрів запиту метода API:

  • ETTN - для документа «ЕТТН»

  • BOOKING - для документа «Заявка на транспортування»

  • BOOKINGCONFIRMATION - для документа «Підтвердження транспортування»

  • TRANSHIPMENT - для документа «Акт перевантаження товарів»

  • ACCEPTANCE - для документа «Акт приймання-передавання»

RESPONSE

У відповідь в текстовому форматі передається «ідентифікатор документа» (для всіх типів документів).


Приклади

Приклад тіла запиту в json форматі:

{
  приклад тимчасово відсутній
}

Приклад тіла відповіді в текстовому форматі:

приклад тимчасово відсутній